Breaking News
Home / Học Quảng Cáo Online / [Infographic] 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới

[Infographic] 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới

100 cái tên trong danh sách được đưa ra dựa trên 7 “cơ sở quyền lực”: tỷ phú, doanh nghiệp, tài chính, truyền thông, chính trị, các nhà hảo tâm/tổ chức phi chính phủ và công nghệ. Cùng với nhau, những người phụ nữ này ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 3 tỷ người, theo phó chủ tịch Moira Forbes của Forbes Media.

Những tiêu chí đánh giá bao gồm lượng USD mà những vị “nữ tướng” kiểm soát cũng như tác động, lĩnh vực ảnh hưởng và sự hiện diện trên báo chí. Danh sách năm nay lập kỷ lục với 23 người mới, nhiều nhất từ trước đến nay.

[Infographic] 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới - Ảnh 1.Theo Trang Hồ


NDH

About Hocquangcaoonline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*